Mix "STODOŁA"

kiełbasa barania, polędwica, biała kiełbasa, sos pikantny i czosnkowy
Mutton sausage, sirlion, white sausage with spicy and garlic sauces

Image